SITG > Przegląd Górniczy

PRZEGLĄD GÓRNICZY

jest czasopismem naukowo-technicznym, będącym bezpośrednim kontynuatorem w zakresie problematyki górniczej, założonego w dniu 1 października 1903r. Przeglądu Górniczo-Hutniczego. Kwartalnik merytorycznie obejmuje całokształt zagadnień związanych z górnictwem kopalin stałych.

PRZEGLĄD GÓRNICZY
  • jest czasopismem o ponad 100-letnich tradycjach,
  • reprezentuje problematykę całego polskiego górnictwa,
  • stanowi platformę szerokiej wymiany informacji i prezentacji osiągnięć naukowo
  • technicznych górnictwa, jak również forum dla fachowych dyskusji i polemik,
  • jest zakwalifikowany do I klasy czasopism naukowych – artykuły w nim publikowane są
  • recenzowane i punktowane,
  • jest prenumerowany w kraju i za granicą.

Przegląd Górniczy jest organem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, wpisanym w wykaz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wybranych czasopism punktowanych.
Czasopismo podlega ocenie przez Zespół ekspertów afiliowanych przy Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych, a umieszczone w periodyku publikacje naukowe uzyskują 5 punktów (zgodnie z najnowszymi zmianami MNiSzW – załącznik do komunikatu MNiSzW z dnia 17 września 2012r.).

SITG Zarząd Główny
40-958 Katowice, ul. Powstańców 25. skr.poczt. 653
tel. 32 256-37-45, e-mail: zg@sitg.pl

Sekretariat Redakcji czynny
poniedziałek i środa w godz. 10:00 – 14:00
tel: 32-255-46-48 e-mail: do@sitg.pl

REDAKCJA

Komitet Redakcyjny

Zbigniew Lubosik – Redaktor Naczelny
 

Redaktorzy Tematyczni

Piotr Małkowski
Marek Rotkegel
Józef Sułkowski
Barbara Tora

Rada Naukowa

Józef Dubiński – Przewodniczący
Marek Cała – Polska
Ling-ming Dou – Wietnam
Casten Drebenstadt – Niemcy
Juraj Durove – Słowacja
Roman Dythkovskij – Ukraina
Pedro Riesgo Fernandez – Hiszpania
Zdanek Kalab – Republika Czeska
Joże Kortnik – Słowenia
Jacek Paraszczak – USA
Franciszek Plewa – Polska
Stanisław Prusek – Polska
Lars Schernikau – Szwajcaria
Eugeniusz Jacek Sobczyk – Polska
Radosław Zimroz – Polska

Redaktor Statystyczny

Tomasz Niedoba

Redaktorzy Techniczni

Dariusz Gawlik
Natalia Lindner

Redaktor Językowy

Jadwiga Cofała

Rada Programowa

Bronisław Barchański
Piotr Buchwald
Tomasz Cudny
Andrzej Karbownik
Adam Mirek
Janusz Olszowski
Jan Palarski
Dariusz Prostański
Tomasz Rogala
Przemysław Skotniczy
Jacek Szczepiński
Jan Wojdyła

Sekretarz redakcji oraz prenumerata

Ilona Kansy

LISTA ARTYKUŁÓW

  • Wszystkie
  • A