SITG > Sąd koleżeński

Sąd Koleżeński jest organem władz naczelnych SITG. 


Zajmuje się rozpoznawaniem i rozstrzyganiem spraw dotyczących:

  • naruszania  postanowień statutowych
  • kwestii spornych między członkami a władzami Stowarzyszenia
  • norm etyki zawodowej
  • praw autorskich
  • innych związanych ze sprawnym  funkcjonowaniem  Stowarzyszenia


Skład Zarządu

Przewodnicząca : kol. Kamilla Słowikowska
                             kol. Jerzy Lindner
                             kol. Halina Nosal