SITG > Struktura organizacyjna

Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach około 13.800 członków różnych specjalności, zatrudnionych w branży górniczej.

Działa na terenie całej Polski poprzez 18 Zarządów Oddziałów oraz Koła w ilości 167, obejmując swym zasięgiem zarówno górnictwo podziemne jak i górnictwo odkrywkowe i otworowe.

Działa we wszystkich dziedzinach prac geologiczno-poszukiwawczych jak i wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i brunatnego, rud miedzi, cynku i ołowiu, soli kamiennej, siarki, surowców chemicznych i mineralnych oraz surowców budowlanych i drogowych.
Obejmuje swym zasięgiem także: wyższe uczelnie górnicze, instytuty naukowe, biura projektowe i całe zaplecze techniczne.