SITG > Główne komisje

Główna Komisja Geologii, Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska

Komisja jest organizatorem lub współorganizatorem szeregu konferencji naukowo-technicznych dotyczących zagadnień miernictwa górniczego i ochrony środowiska naturalnego. Jest także organizatorem szkoleń i seminariów dla służb mierniczych i geodezyjnych. Zajmuje się popularyzacją zagadnień ochrony środowiska.

Skład Zarządu

1. Przewodniczący: Kol. Marcin Węglarz
2. Z-cy przewodniczącego:
3. Sekretarz:

 
Główna Komisja Seniorów

Podstawowe kierunki działalności Komisji Seniorów ogniskują się wokół spraw dotyczących:

  • kultywowania  tradycji  górniczych
  • nawiązywania  nowych kontaktów  z  Zakładami Pracy  i  z   Zarządami  Oddziałów  SITG
  • podejmowania przedsięwzięć  w zakresie  integracji w  Komisjach  i Klubach  Seniorów  SITG
  • opracowywania  publikacji  dla pism periodycznych:  „ Wspólne  Sprawy „  oraz  „Przeglądu Techniczny”
  • organizacji  Kongresów  Górniczych

Skład Zarządu

1. Przewodniczący: Kol. Janusz Cichowski
2. Z-ca przewodniczącego: 
3. Sekretarz:

Główna Komisja d.s. Tradycji Górniczych

Do głównych zadań Komisji należeć będą:

1.  Tradycje górnicze na kopalni (zakładzie górniczym)
2.   Zachowanie tradycji dla potomnych jako słowa pisanego
3.   Przygotowanie wydawnictwa: „Tradycje górnicze w Polsce”
4.   Przygotowywanie artykułów dot. historii kopalń i tradycji górniczych do „Wspólnych Spraw”

 Przewodniczący:  Kol. Józef Fudali

 
 Tradycje górnicze :

Główna Komisja ds. Turystyki i Rekreacji

Zadaniem Komisji jest koordynacja organizowanych przez Zarząd Głowny oraz Oddziały SITG imprez sportowych i rekreacyjnych, dostarczanie informacji dotyczących organizowanych przedsięwzięć, warunków uczestnictwa oraz informacji o telefonach kontaktowych do osób koordynujących poszczególne imprezy.

Skład Zarządu

1. Przewodniczący Komisji: Kol. Damian Borgieł
2. Zastępca przewodniczącego:
3. Zastępca przewodniczącego d.s. sportowych: 
4. Zastępca przewodniczącego d.s. naukowo-krajoznawczych: 

Główna Komisja Górnictwa Skalnego

Działalność tej Komisji obejmuje szeroko pojęte zagadnienia i problemy dotyczące górnictwa skalnego.

Skład Zarządu

1. Przewodnicząca: Marzena Bakalarz – Doropowicz
2. Z-cy przewodniczącej: Tomasz Grochowina
Urszula Kaźmierczak
3. Sekretarz: Marian Jasionowski

Główna Komisja Budownictwa Górniczego

W skład Komisji wchodzą przedstawiciele przedsiębiorstw budownictwa górniczego (w tym także budownictwa tunelowego). W trakcie systematycznie organizowanych posiedzeń omawiana jest sytuacja ekonomiczna poszczególnych przedsiębiorstw. Komisja jest także współorganizatorem konferencji naukowo-technicznych, w tym np. co 2 lata organizowane są konferencje “Budownictwo podziemne”.

Skład Zarządu

1. Przewodniczący: Kol. Marek Rotkegel
2. Z-ca przewodniczącego:
3. Sekretarz:

Główna Komisja ds. Młodej Kadry

Zajmuje się zagadnieniami i problemami nurtującymi młodą kadrę górniczą. Jest współorganizatorem tradycyjnych, corocznych “Sejmików Młodej Kadry Górniczej” oraz organizowanych w ramach “Szkoły przepisów górniczych” tzw. “Warsztatów przepisów”

Skład Zarządu

1. Przewodniczący: Kol. Radosław Pełka
2. Z-ca przewodniczącego:


Komisje

Komisja Wyróżnień i Odznaczeń

Skład Zarządu

1. Przewodniczący: Kol. Jerzy Lindner
2. Członkowie: Kol. Joanna Chlebowska, Kol. Ilona Kansy
                                     

Komisja ds. kontaktów z zagranicą

Skład Zarządu

1. Przewodniczący: Kol. Marek Przystasz
2. Członkowie:        
                                

Komisja Wydawnictw Nieperiodycznych

Zadaniem tej Komisji jest organizacja prac w zakresie wydawnictw nieperiodycznych (przepisy, wyciągi, materiały konferencyjne, roczniki sprawozdawcze, kalendarze itp.) oraz organizacja kursów specjalistycznych.

Skład Zarządu

1. Przewodniczący: Kol. Natalia Lindner

Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców

Skład Zarządu

1. Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk
2. Z-ca przewodniczacego:  prof. dr hab. inż. Jan Białek


Pliki do pobrania