SITG > Główne komisje

Główna Komisja Miernictwa Górniczego,
Geologii i Ochrony Środowiska

Komisja jest organizatorem lub współorganizatorem szeregu konferencji naukowo-technicznych dotyczących zagadnień miernictwa górniczego i ochrony środowiska naturalnego. Jest także organizatorem szkoleń i seminariów dla służb mierniczych i geodezyjnych. Zajmuje się popularyzacją zagadnień ochrony środowiska.

Skład Zarządu

1. Przewodniczący:
2. Z-cy przewodniczącego: Tomasz Białożyt, Janusz Orlof, Benedykt Zasada
3. Sekretarz: inż. Katarzyna Świgoń

 
Główna Komisja Seniorów

Podstawowe kierunki działalności Komisji Seniorów ogniskują się wokół spraw dotyczących:

  • kultywowania  tradycji  górniczych
  • nawiązywania  nowych kontaktów  z  Zakładami Pracy  i  z   Zarządami  Oddziałów  SITG
  • podejmowania przedsięwzięć  w zakresie  integracji w  Komisjach  i Klubach  Seniorów  SITG
  • opracowywania  publikacji  dla pism periodycznych:  „ Wspólne  Sprawy „  oraz  „Przeglądu Techniczny”
  • organizacji  Kongresów  Górniczych

Skład Zarządu

1. Przewodniczący: kol. Aleksander Żabicki
2. Z-ca przewodniczącego:  kol. Jerzy Lindner
3. Sekretarz: kol. Stanisław Urbańczyk

Główna Komisja d.s. Tradycji Górniczych

Do głównych zadań Komisji należeć będą:

1.  Tradycje górnicze na kopalni (zakładzie górniczym)
2.   Zachowanie tradycji dla potomnych jako słowa pisanego
3.   Przygotowanie wydawnictwa: „Tradycje górnicze w Polsce”
4.   Przygotowywanie artykułów dot. historii kopalń i tradycji górniczych do „Wspólnych Spraw”

 Przewodniczący:  Kol. Józef Fudali

 
 Tradycje górnicze :

Główna Komisja ds. Turystyki i Rekreacji

Zadaniem Komisji jest koordynacja organizowanych przez Zarząd Głowny oraz Oddziały SITG imprez sportowych i rekreacyjnych, dostarczanie informacji dotyczących organizowanych przedsięwzięć, warunków uczestnictwa oraz informacji o telefonach kontaktowych do osób koordynujących poszczególne imprezy.

Skład Zarządu

1. Przewodniczący Komisji: kol. Janusz Cichowski
2. Zastępca przewodniczącego: kol. Marian Machnicki
3. Zastępca przewodniczącego d.s. sportowych: kol. Jerzy Słociński
4. Zastępca przewodniczącego d.s. naukowo-krajoznawczych: kol. Lidia Burchard

Główna Komisja Górnictwa Skalnego

Działalność tej Komisji obejmuje szeroko pojęte zagadnienia i problemy dotyczące górnictwa skalnego.

Skład Zarządu

1. Przewodnicząca: Marzena Bakalarz – Doropowicz
2. Z-cy przewodniczącej: Tomasz Grochowina
Urszula Kaźmierczak
3. Sekretarz: Marian Jasionowski

Główna Komisja Budownictwa Górniczego

W skład Komisji wchodzą przedstawiciele przedsiębiorstw budownictwa górniczego (w tym także budownictwa tunelowego). W trakcie systematycznie organizowanych posiedzeń omawiana jest sytuacja ekonomiczna poszczególnych przedsiębiorstw. Komisja jest także współorganizatorem konferencji naukowo-technicznych, w tym np. co 2 lata organizowane są konferencje “Budownictwo podziemne”.

Skład Zarządu

1. Przewodniczący: mgr inż. Wiesław Grzybowski
2. Z-ca przewodniczącego: prof.dr hab.inż. Andrzej Wichur
3. Sekretarz: dr inż. Wojciech Preidl

Główna Komisja ds. Młodej Kadry

Zajmuje się zagadnieniami i problemami nurtującymi młodą kadrę górniczą. Jest współorganizatorem tradycyjnych, corocznych “Sejmików Młodej Kadry Górniczej” oraz organizowanych w ramach “Szkoły przepisów górniczych” tzw. “Warsztatów przepisów”

Skład Zarządu

1. Przewodniczący: mgr inż. Cyprian Antosz
2. Z-ca przewodniczącego: mgr inż. Wojciech Łuczak
mgr inż. Radosław Pełka
mgr inż. Marcin Wojciechowski

Główna Komisja Górnictwa Odkrywkowego

Działalność tej Komisji obejmuje szeroko pojęte zagadnienia i problemy dotyczące eksploatacji węgla brunatnego i innych kopalin systemem odkrywkowym.

Skład Zarządu

1. Przewodniczący: prof.dr hab.inż. Wiesław Kozioł
2. Z-ca przewodniczącego: dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz prof. AGH
mgr inż. Tadeusz Mierzwa
3. Sekretarz: mgr inż. Łukasz Machniak


Komisje

Komisja Wyróżnień i Odznaczeń

Skład Zarządu

1. Przewodniczący: Jerzy Lindner 
2. Członkowie: mgr inż. Kazimierz Halama
                                      Joanna Chlebowska

Komisja ds. kontaktów z zagranicą

Skład Zarządu

1. Przewodniczący: Janusz Czarnecki
2. Członkowie:         Grzegorz Miodoński
                                 Marek Przystasz 

Komisja Wydawnictw Nieperiodycznych

Zadaniem tej Komisji jest organizacja prac w zakresie wydawnictw nieperiodycznych (przepisy, wyciągi, materiały konferencyjne, roczniki sprawozdawcze, kalendarze itp.) oraz organizacja kursów specjalistycznych.

Skład Zarządu

1. Przewodniczący: mgr inż. Eugeniusz Ragus

Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców

Skład Zarządu

1. Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk
2. Z-ca przewodniczacego:  prof. dr hab. inż. Jan Białek


Pliki do pobrania