SITG > Główna Komisja Rewizyjna

Główna Komisja Rewizyjna  jest organem władz naczelnych SITG i zakresem swojej kontroli obejmuje całokształt działalności Stowarzyszenia.

Komisja stanowi organ koordynujący, instruujący i nadzorujący dla  komisji rewizyjnych niższego szczebla.

Skład Zarządu

Przewodniczący: kol. Andrzej Mikulski
Członkowie :        kol. Tadeusz Jabłoński
                            kol. Janusz Makówka
                            kol. Adam Pieloch
                            kol. Bogdan Wojtkowski