SITG > Główna Komisja Rewizyjna

Główna Komisja Rewizyjna  jest organem władz naczelnych SITG i zakresem swojej kontroli obejmuje całokształt działalności Stowarzyszenia.

Komisja stanowi organ koordynujący, instruujący i nadzorujący dla  komisji rewizyjnych niższego szczebla.

Skład Zarządu

Przewodniczący: kol. Antoni Kuś
Członkowie :        kol. Wiesław Frankiewicz
                            kol. Józef Limanówka
                            kol. Krystyna Kędroń
                            kol. Zdzisław Marchwiński