SITG > Oferty sprzedaży

ZG SITG w Katowicach przy ul. Powstańców 25 tel. 032/ 256-37-45

Kwartalnik
„Przegląd Górniczy”

cena: 35 zł + 5% VAT

Dwumiesięcznik
„Wspólne Sprawy”

cena: 10 zł + 8% VAT

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie planów ruchu zakładów górniczych
cena: 20 zł brutto

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
cena: 13 zł brutto

Monografia SITG
cena: 20 zł brutto

Przyczynki do Historii Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Górnictwa

(suplement monografii)
cena 20 zł brutto

Kronika SITG
cena: 50 zł brutto

„Od hajera do premiera”. Jana Mitręgi portret
ze wspomnień

cena 10 zł brutto

Humor biesiadny
cena: 20 zł brutto

Rozporządzenie Ministra Energii  w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego 
cena: 13 zł brutto

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych z załącznikami

cena: 32 zł brutto 

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie ratownictwa górniczego
cena: 13 zł brutto

Suplement do Kroniki SITG 2012-2017
cena: 15 zł brutto 

Wpływ przemysłu wydobywczego na prospołeczny rozwój poszczególnych regionów górniczych
cena: 50 zł brutto

Tradycje Górnicze
cena: 8 zł brutto 

Wybrane przepisy górnicze w pytaniach i odpowiedziach
cena: 20 zł brutto