SITG > Jubileusz SITG

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

www.prezydent.pl

Rok 1892 został przyjęty jako rok powstania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górniczych i Hutniczych. W tym bowiem roku Krakowski Zjazd Polskich Inżynierów Górniczych i Hutniczych – absolwentów Akademii Górniczych w Leoben, Przybramie i Schemnitz (obecnie Bańska Szczawnica) utworzył swą reprezentację, która ze względu na warunki panujące w zaborach przyjęła nazwę Delegacji. Zdecydowano wówczas podejmować różne działania jawne lub tajne dla rozwoju górnictwa istniejącego na ziemiach polskich w trzech zaborach. Priorytetem był interes ogólnopolski.

Wspólna reprezentacja – Delegacja – zajęła się organizacją współpracy i przekazywaniem doświadczeń pomiędzy inżynierami, tworzeniem polskiego słownictwa górniczego, wydawaniem polskiego czasopisma górniczo-hutniczego, przygotowywaniem zjazdów itp. To piękne, choć w niektórych okresach trudne karty historii Stowarzyszenia. Opisywaliśmy je w naszych monografiach.

W roku 2012 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników obchodziło 120 rocznicę swego powstania.
Uroczystości Jubileuszowe 120-lecia SITG były okazją do przypomnienia historii górniczego ruchu inżynierskiego a także określenia roli górnictwa w dzisiejszych uwarunkowaniach gospodarczych i społecznych.

Uroczystości związane z Jubileuszem 120-lecia SITG odbyły się w dniu 6 grudnia 2012r. w Sali Sejmu Śląskiego Katowice ul.Lompy14.

Poniżej podajemy program uroczystości.

1000 – recepcja (westybul)
1100 – rozpoczęcie spotkania,wprowadzenie sztandarów,odegranie hymnów
1110 – powołanie prezydium
1115 – otwarcie spotkania,powitanie zaproszonych Gości
1130 – odczytanie listów gratulacyjnych
1145 – prezentacja filmu Telewizji Polskiej – Katowice nakręconego z okazji 120-lecia SITG
1200 – wystąpienie Przewodniczącego Rady Krajowej SITG Eugeniusza Ragusa
1215 – przedstawienie misji i programu działalności Stowarzyszenia – prezes Wiesław Blaschke
1240 – wręczenie odznaczeń i podziękowań
1330 – wystąpienie zaproszonych Gości
1400 – koncert Orkiestry Salonowej Katowickiego Holdingu Węglowego
1500 – zakończenie uroczystości i lunch

Hymn SITG

Reportaże