SITG > Jubileusz SITG

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

www.prezydent.pl

Rok 1892 został przyjęty jako rok powstania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górniczych i Hutniczych. W tym bowiem roku Krakowski Zjazd Polskich Inżynierów Górniczych i Hutniczych – absolwentów Akademii Górniczych w Leoben, Przybramie i Schemnitz (obecnie Bańska Szczawnica) utworzył swą reprezentację, która ze względu na warunki panujące w zaborach przyjęła nazwę Delegacji. Zdecydowano wówczas podejmować różne działania jawne lub tajne dla rozwoju górnictwa istniejącego na ziemiach polskich w trzech zaborach. Priorytetem był interes ogólnopolski.

Wspólna reprezentacja – Delegacja – zajęła się organizacją współpracy i przekazywaniem doświadczeń pomiędzy inżynierami, tworzeniem polskiego słownictwa górniczego, wydawaniem polskiego czasopisma górniczo-hutniczego, przygotowywaniem zjazdów itp. To piękne, choć w niektórych okresach trudne karty historii Stowarzyszenia. Opisywaliśmy je w naszych monografiach.

W roku 2022 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników obchodzi 130 rocznicę swego powstania.
Uroczystości Jubileuszowe 130-lecia SITG były okazją do przypomnienia historii górniczego ruchu inżynierskiego, a także określenia roli górnictwa w dzisiejszych uwarunkowaniach gospodarczych i społecznych.

Uroczystości związane z Jubileuszem 130-lecia SITG odbyły się w dniu 22 października 2022 r. w Sali Sejmu Śląskiego Katowice ul. Lompy 14.

Poniżej podajemy program uroczystości.

1000 – recepcja (westybul)
1100 – rozpoczęcie spotkania, wprowadzenie sztandarów, odegranie hymnów przez

Symfoniczną Orkiestrę Polskiej Grupy Górniczej S.A. pod batutą Grzegorza
Mierzwińskiego
1115 – otwarcie spotkania, wystąpienie Prezesa SITG Jerzego Markowskiego

i powitanie zaproszonych Gości
1130 –  wystąpienie Przewodniczącego Młodej Kadry Górniczej SITG Cypriana Antosza
1145 –  wystąpienie Sekretarza Generalnego SITG Eugeniusza Ragusa
1200 – wręczenie odznaczeń
1215 –  odczytanie nadesłanych listów gratulacyjnych
1240 – wystąpienie zaproszonych Gości
1330 –  odśpiewanie hymnu Stowarzyszenia i zakończenie uroczystości

Hymn SITG