SITG > Wspólne Sprawy

Oferta Wydawnicza
Szkoleniowo-Edukacyjna


Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa zwraca się z ofertą zakupu dla osób dozoru technicznego biuletynu SITG „Wspólne Sprawy” zawierającego materiały szkoleniowo-edukacyjne.


Wydawnictwo ma na celu uzupełnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej dla inżyniera i technika.

Autorami materiałów będą specjaliści z zakresu wszystkich branż górniczych i specjalności zawodowych. Ponadto tematyka obejmować będzie szereg dziedzin niezbędnych w pracy dozoru takie jak: zmiany przepisów, dyrektywy UE itp.

Wiedza ta jest niezbędna wszystkim osobom dozoru co powinno przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy i wykształcenia ogólnego.

Zamiarem Stowarzyszenia jest dotarcie z tym zakresem wiedzy do wszystkich osób dozoru.

Zamówienia – ZG SITG
fax: 32 2554132
e-mail: zg@sitg.pl