SITG > Informacje finansowo-księgowe

Składki:

Zgodnie z Uchwałą Rady Krajowej SITG, na rok 2023 ustala się minimalną obligatoryjną składkę członkowską w wysokości 25 zł.

Informacje działu księgowości i finansów:

Wszelkich wyjaśnień udziela na bieżąco pod nr tel. 32 201-80-88 Główny Księgowy Zarządu Głównego lub jego zastępca.