Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA
Aktualne informacje i wydarzenia z życia Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Górnictwa.
WYDARZENIA
PAMIĘĆ BYWA BARDZO ULOTNA
Śpieszmy się udokumentować nasze działania dopóki jeszcze pamięć nas nie zawodzi.
Utrwalmy to co robiliśmy dla "Integracji, szacunku dla tradycji i kształtowania przyszłości".
GALERIA SITG
 • KOLEŻANKI I KOLEDZY

 • Witryna internetowa pozwala nam wreszcie porozumiewać się sprawniej. Nadto pozwala publikować nasze stanowiska w ważnych sprawach gospodarczych i stowarzyszeniowych – Katowice, dnia 04.12.1999 r.

   

  Z górniczym “Szczęść Boże”
  Eugeniusz Ragus
  Sekretarz Generalny SITG

WYDARZENIA

29 Kwi

OŚWIADCZENIE

Szanowni Państwo!             Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa nie podziela i nie odpowiada za wypowiedzi Pana Jerzego Markowskiego. ...

01 Gru

BARBÓRKA 2023

Z OKAZJI GÓRNICZEGO ŚWIĘTA „BARBÓRKI” WSZYSTKIM CZŁONKOM SITG ORAZ ICH RODZINOM SKŁADAMY NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA. ŻYCZYMY, PRZEDE WSZYSTKIM SPOKOJNEJ I BEZPIECZNEJ PRACY, ...

01 Gru

UKONSTYTUOWANIE SIĘ NOWYCH WŁADZ SITG

W dniu wczorajszym, tj. 30 listopada 2023 r. odbyły się spotkania inauguracyjne: Rady Krajowej, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Zarządu ...

W roku 2022 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników obchodzi 130 rocznicę swego powstania. Uroczystości Jubileuszowe 130-lecia SITG były okazją do przypomnienia historii górniczego ruchu inżynierskiego a także określenia roli górnictwa w dzisiejszych uwarunkowaniach gospodarczych i społecznych.

PLAN PRACY

 • Posiedzenie ZG – 31
 • Szkolenie dla Skarbników i Księgowych SITG – 9
 • Walne Zgromadzenie Oddziału SITG w Tarnobrzegu – 24
 • XXIII Konferencja “Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie” – 30-31
 • XI Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego w Bełchatowie – 17-19
 • XXIII Konferencja Kruszywa Mineralne w Kudowie Zdroju O/Wrocław – 19-21
 • Walne Zgromadzenie Koła Miejskiego SITG w Wałbrzychu – 25
 • Walne Zgromadzenie Oddziału SITG w Kielcach – 9
 • Walne Zgromadzenie Oddziału SITG Gliwicko – Zabrzańskiego – 12
 • Walne Zgromadzenie Oddziału SITG w Bełchatowie – 19
 • Walne Zgromadzenie Oddziału SITG w Sosnowcu – 19
 • Walne Zgromadzenie Oddziału SITG w Katowicach – 23
 • Walne Zgromadzenie Oddziału SITG we Wrocławiu – 26
 • Posiedzenie ZG – do ustalenia
 • Walne Zgromadzenie Oddziału SITG w Rybniku – 6
 • Walne Zgromadzenie Oddziału SITG w Chorzowie, Rudzie Śląskiej, Siemianowicach Śląskich i Świętochłowicach – 13
 • Międzynarodowa Konferencja Mechanizacji, Automatyzacji i Robotyzacji w Górnictwie MARG 2023 KZ SITG/przy AGH  – 14-16
 • Walne Zgromadzenie Oddziału SITG w Bytomiu – 16
 • Walne Zgromadzenie Oddziału SITG w Lublinie – 17
 • Posiedzenie RK – 26
 • Walne Zgromadzenie Oddziału SITG w Mysłowicach – 27
 • Walne Zgromadzenie Oddziału SITG w Lubinie – 28
 • Walne Zgromadzenie Oddziału SITG w Krakowie – 28
 • Posiedzenie ZG SITG – 6
 • Konferencja historyczno – geologiczna “Tarnobrzeskie Zagłębie Siarkowe – 70 rocznica odkrycia złóż siarki przez prof. St. Pawłowskiego” – 28-29
 • IX Ogólnopolskie Spotkanie Młodszych Pokoleń Górniczych w Lubinie – 28 – 30
 • Narada Sekretarzy i Skarbników Oddziałów SITG – do ustalenia
 • Jubileusz 60 – lecia Oddziału SITG w Tarnobrzegu – 6-7
 • XXXI Walny Zjazd SITG – 20
 • Posiedzenie ZG – do ustalenia
 • Posiedzenie RK – do ustalenia
 • Posiedzenie inauguracyjne Zarządu Głównego, Rady Krajowej, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego – 30
 • Posiedzenie ZG i RK – do ustalenia

PRZEGLĄD GÓRNICZY

Jest czasopismem naukowo-technicznym, będącym bezpośrednim kontynuatorem w zakresie problematyki górniczej, założonego w dniu 1 października 1903r. Przeglądu Górniczo-Hutniczego. Miesięcznik merytorycznie obejmuje całokształt zagadnień związanych z górnictwem kopalin stałych.

WARTO ODWIEDZIĆ