Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA
Aktualne informacje i wydarzenia z życia Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Górnictwa.
WYDARZENIA
PAMIĘĆ BYWA BARDZO ULOTNA
Śpieszmy się udokumentować nasze działania dopóki jeszcze pamięć nas nie zawodzi.
Utrwalmy to co robiliśmy dla "Integracji, szacunku dla tradycji i kształtowania przyszłości".
GALERIA SITG
 • KOLEŻANKI I KOLEDZY

 • Witryna internetowa pozwala nam wreszcie porozumiewać się sprawniej. Nadto pozwala publikować nasze stanowiska w ważnych sprawach gospodarczych i stowarzyszeniowych – Katowice, dnia 04.12.1999 r.

   

  Z górniczym “Szczęść Boże”
  Eugeniusz Ragus
  Sekretarz Generalny SITG

WYDARZENIA

15 Maj

V ŚWIATOWY ZJAZD INŻYNIERÓW POLSKICH XVII KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH

Oba wydarzenia odbywać się będą pod hasłem: “INŻYNIEROWIE DLA ZDROWEJ PLANETY” w dniach 23-25 czerwca 2022 r. na Politechnice Śląskiej w ...

29 Kwi

OŚWIADCZENIE

Szanowni Państwo!             Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa nie podziela i nie odpowiada za wypowiedzi Pana Jerzego Markowskiego. ...

13 Kwi

Konkurs na stanowisko redaktora naczelnego kwartalnika Przegląd Górniczy

SITG ogłasza konkurs na stanowisko redaktora naczelnego wydawnictwa Przegląd Górniczy w niepełnym wymiarze czasu pracy. GŁÓWNE OBOWIĄZKI: koordynowanie pracy Redakcji; nadzorowanie prac ...

W roku 2012 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników obchodziło 120 rocznicę swego powstania. Uroczystości Jubileuszowe 120-lecia SITG były okazją do przypomnienia historii górniczego ruchu inżynierskiego a także określenia roli górnictwa w dzisiejszych uwarunkowaniach gospodarczych i społecznych.

PLAN PRACY

 • Posiedzenie ZG – 29
 • Posiedzenie RK – do ustalenia
 • XXII Konferencja “Kruszywa Mineralne” Kudowa Zdrój O/Wrocław – 27-29
 • XXII Konferencja “Problemy Bezpieczeństwa i ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie” – 10-11
 • 70- lecie Oddziału SITG we Wrocławiu – 20
 • Spotkanie międzyoddziałowe O/w Częstochowie – 24
 • Posiedzenie ZG – do ustalenia
 • IX Ogólnopolskie Spotkanie Młodszych Pokoleń Górniczych – Lubin – do ustalenia
 • Kongres Górnictwa Skalnego O/Kielce  – 12-14
 • Posiedzenie ZG – do ustalenia
 • Jubileusz 130 – lecia SITG – 22
 • Posiedzenie RK – do ustalenia
 • Posiedzenie ZG – do ustalenia

PRZEGLĄD GÓRNICZY

Jest czasopismem naukowo-technicznym, będącym bezpośrednim kontynuatorem w zakresie problematyki górniczej, założonego w dniu 1 października 1903r. Przeglądu Górniczo-Hutniczego. Miesięcznik merytorycznie obejmuje całokształt zagadnień związanych z górnictwem kopalin stałych.

WARTO ODWIEDZIĆ