SITG > Projects > A > Analiza czynności roboczych jednonaczyniowej koparki i ładowarek w górnictwie skalnym

Autorstwa: mgr inż. Michał Patyk; mgr inż. Adrian Borcz; dr inż. Dorota Łochańska

W artykule przedstawiono znaczenie wpływu człowieka (operatora maszyn wydobywczych tj. jednonaczyniowych koparek i ładowarek) na proces załadunku w górnictwie odkrywkowym surowców skalnych. W przedstawionej pracy porównano pracę dwóch operatorów na dwóch ładowarkach oraz trzech operatorów na jednej koparce. W artykule ponadto zaprezentowano czynności oraz czas ich wykonywania osiągany przez poszczególnych operatorów maszyn

Analysis of operation of a single-bucket excavator and the wheel loaders in rock materials minin

This paper presents the importance of human impact (mining machine operator of single-bucket excavators and wheel loaders) on the process of loading rock materials in surface mining. In this study, the work of three single-bucket excavator operators as well as two operators of two wheel loaders was compared. The paper also presents the activities and their execution time achieved by each operator of a machine

Słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, surowce skalne, koparki jednonaczyniowe, ładowarki łyżk

Keywords: surface mining, rock materials, single-bucket excavators, wheel loaders