SITG > Projects > A > Analiza możliwości zwiększenia masy ładunku MW odpalanego w serii w zadanych warunkach geologiczno-górniczych

Autorstwa: dr inż. Józef Pyra; dr inż. Jan Winzer; dr inż. Anna Sołtys; mgr inż. Andrzej Biessikirski; mgr inż. Michał Dworzak
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 9, wrzesień 2015r., strony 47 – 54.

W artykule przedstawiono możliwości jakie daje nam wykonywanie robót strzałowych w oparciu o dokumentację na strzelanie doświadczalne. Głównym celem robót strzałowych doświadczalnych było zwiększenie całkowitej masy ładunku MW odpalanego w serii, z uwzględnieniem ochrony obiektów budowlanych. W wyniku przeprowadzonych strzelań określono możliwość zwiększenia ładunku Qc o 50 %, który nie powoduje zwiększenia intensywności oddziaływania

Analysis of blasting explosive charge weight improvement in defining mining and geological conditions

The issue of conducting blasting works in accordance with the documentation of the experimental blasting is presented in this paper. The main purpose of the performed blasting works was to improve the explosive charge weight in one series. The issue of the protested structures which are situated in the close proximity to the open strip mine was taking into consideration during the analysis. According to the conducted blasting works it was possible to determine that the total explosive charge weight Qc can be increase by 50 %. The increase of explosive mass by 50% will not cause any increase of ground vibration

Słowa kluczowe: roboty strzałowe, oddziaływanie na otoczenie, dopuszczalne ładunki MW

Keywords: blasting works, impact on the environment, permissible charge weight