SITG > Aktualności > PROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ LISOWSKI (1923-2024)