SITG > Aktualności Głównych Komisji > XVII Międzyoddziałowy Turniej Siatkarski SITG