SITG > Aktualności Głównych Komisji > XVI Międzyoddziałowy Turniej Siatkarski SITG