SITG > Projects > T > Ujemne i zawyżone wartości wskaźnika Grahama

Autorstwa:mgr inż. Stanisław Słowik; mgr inż. Lucjan Świerczek

W artykule przedstawiono analizę występowania w praktyce kopalnianej ujemnych wartości wskaźnika Grahama oraz anormalnie dużych w odniesieniu do rzeczywistego poziomu zagrożenia pożarowego. Wykorzystano do tego próbę składającą się z 1962 analiz chemicznych próbek powietrza pobranych ze zrobów ścian zawałowych oraz zza tam izolacyjnych. Stwierdzono, że główną przyczyną tych wartości jest sposób wyznaczania wskaźnika Grahama. Przeprowadzono analizę wskaźnika i wykazano, że przy wartości mianownika do 0,1 wskaźnik Grahama nie sprawdza się (zawyża zagrożenie pożarowe). Odniesiono się do kryterium wskaźnika ubytku tlenu mówiącego o 1 % progu (- DO2 < 1 %) poniżej którego wskaźnik Grahama wykazuje duże wahania nie pozwalające na prawidłową interpretację [6]. Ustalono, że to kryterium w obecnie stosowanych sposobach przewietrzania nie znajduje zastosowania. Przeanalizowano zmodyfikowaną wersję wskaźnika Grahama przyjmując, że do jego wyznaczania wykorzystany zostanie stosunek różnicy CO do różnicy tlenu. Wykazano, że nie wyeliminuje to występowania nietypowych przypadków. Dodatkowo pojawia się wtedy pytanie, czy kryteria stosowane dla wskaźnika Grahama można bezpośrednio przenieść na zmodyfikowany wskaźnik[/vc_column_text][vc_separator css=".vc_custom_1602966791197{padding-top: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;}"][vc_custom_heading text="Negative and overestimated values of Graham’s index" font_container="tag:h2|font_size:18px|text_align:left|color:%237a7a7a" use_theme_fonts="yes"][vc_column_text]This paper presents the analysis of Graham’s index negative values as well as the overestimated values present in mining practice, in relation to the real level of fire hazard. The research was done by a test consisting of 1962 chemical analyses of air samples obtained from the gobs in longwall with caving and from behind the stoppings. It was stated that the presence of such values of the Graham’s index is caused by the way it is determined. Consequently, the analysis of the index showed by the denominator up to 0,1, the index fails (it overestimates the fire hazard). The authors refer to the criterion of oxygen loss index which defines a 1% threshold (– DO2 < 1%) below which the Graham’s index demonstrates high fluctuations precluding from proper interpretation [6]. It was determined that this criterion in the currently applied methods of ventilation does not suit the requirements. Assuming that for the determination of it, the ratio of CO difference to oxygen difference will be used, the Graham’s index was analyzed but in a modified version. It was shown that it will not eliminate the occurrence of atypical cases. Moreover, a question occurs whether the criteria determined for the Graham’s index can be directly transcribed on the modified index[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="563" img_size="full" alignment="center"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator css=".vc_custom_1602966791197{padding-top: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;}"][vc_column_text]Słowa kluczowe :górnictwo, zagrożenie pożarowe, profilaktyka, wskaźnik Grahama, wskaźnik ubytku tlenu

Keywords: mining, fire hazard, prevention, Graham’s index, oxygen loss index