SITG > Projects > S > Samodzielna obudowa kotwowa w zabezpieczaniu kanałów likwidacyjnych ścian zawałowych

Autorstwa: dr inż. Zbigniew Rak, dr inż. Jerzy Stasica
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 10-12, październik 2021 r., strony 18 – 28.

W polskim górnictwie najczęstszą metodą wykonywania kanałów likwidacyjnych ścian jest ich drążenie na linii zatrzymania ściany za pomocą kombajnu ścianowego, rzadziej także chodnikowego. Stosuje się w tym wypadku obudowę podporową składającą się z prostek stalowych pełniących funkcję stropnic podpartych na sekcjach obudowy zmechanizowanej oraz stojakach stalowych i drewnianych. Metoda ta daleka jest od doskonałości. Wymaga znacznego zaangażowania materiałowego oraz pracy manualnej brygad górniczych. Wątpliwości może budzić także poziom bezpieczeństwa załóg. Problem z mechanizacją wykonywania obudowy kanałów likwidacyjnych sprowadza się do stosunkowo znacznego wydłużenia całego procesu. W krajach o znacznie bardziej rozwiniętej kulturze technicznej w tym zakresie (USA, Australia, Chiny) przecinki i kanały likwidacyjne zabezpieczane są z wykorzystaniem samodzielnej obudowy kotwowej. Procedury i mechanizacja robót odsuwają pracownika ze stref bezpośredniego zagrożenia jakim jest zabezpieczany strop czy odsłonięty ocios ściany. Obudowa kotwowa w połączeniu z opinką wykonaną z wielkoformatowych siatek poliestrowych powodują, że system taki daje wysoką pewność w zakresie stateczności wyrobiska oraz jego funkcjonalności na etapie prac likwidacyjnych.

The roof bolting in recovery roadway for longwall mining

In Polish coal mining, the most popular method of pre-driven recovery roads execution is their driving along the line of the stopped longwall panel with the help of a longwall shearer, rarely with the help of a roadheader. The standing support consisted of steel or wooden props and steel roof beams propped up on the chock shield support is used then. But this method is not perfect. It requires a lot of materials and the intensive commitment of the mining staff. The level of safety of the mining crew is also questionable. The problem with the recovery roadway support mechanization is caused by the elongation of the process. In some high-tech countries (The USA, China, Australia) recovery roadways and pre-driven recovery roads are supported by installing bolts. The mechanization of mining works and appropriate procedures move back the miner from the most dangerous zone of open roof and face walls. The system of roof bolting and meshing using polyester large-sized meshes ensures the recovery roadway stability and its functionality during the recovery works.

Słowa kluczowe: system ścianowy, likwidacja ścian, przecinka likwidacyjna, kotwienie

Keywords: longwall mining, longwall recovery, recovery roadway, roof bolting