SITG > Projects > B > Badania nad procesem zgazowania węgla w ramach Projektu NCBiR

Autorstwa: dr hab. inż. Andrzej Strugała – prof. AGH
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 11, listopad 2014r., strony 1 – 4.

W artykule przedstawiono główne zadania realizowanego przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe „Zgazowanie węgla” Projektu Strategicznego NCBiR pt.: „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej”. M.in. zaprezentowano koncepcję procesu tlenowego zgazowania węgla w skali pilotowej, opartą na prowadzeniu procesu w reaktorze ciśnieniowym (CFB) i wykorzystaniu w tym procesie ditlenku węgla w charakterze surowca, jak również rozwijanego w ramach Projektu NCBR procesu podziemnego zgazowania węgla kamiennego

Study on coal gasification process within the framework of the NCBiR Project

This paper presents the main tasks of the strategic NCBiR Project: “Development of coal gasification technology for high- -efficiency fuel and power production” implemented by the Scientific-Industrial Consortium. The project presents, among others, the idea of the oxygen gasification process, conducted in a pressure reactor on a pilot scale with the use of carbon dioxide as the gasification agent as well as the idea of underground hard coal gasification process developed within the framework of the NCBiR Project

Słowa kluczowe: węgiel, zgazowanie, instalacje pilotowe, projekt R&D,

Keywords: coal, gasification, pilot systems, R&D project