SITG > Projects > A > Analiza przypadków ewakuacji załóg górniczych na drogach ucieczkowych w kopalniach węgla kamiennego

Autorstwa: prof. dr hab. inż. Jan Szlązak; dr inż. Dariusz Musioł; dr hab. inż. Henryk Badura
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 2, luty 2015r., strony 72 – 78.

W artykule dokonano analizy przypadków ewakuacji załóg górniczych w kopalniach węgla kamiennego w latach 1990÷2013. Analiza została przeprowadzona na podstawie archiwalnej dokumentacji powypadkowej, będącej w dyspozycji Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. Analiza ta została dokonana pod kątem występującego zagrożenia, w szczególności zagrożenia pożarowego i metanowego oraz wykorzystania indywidualnego sprzętu ucieczkowego będącego na wyposażeniu górników

Analysis of mining crew evacuation on the escape routes in hard coal mines

This paper presents an analysis of mining crew evacuation cases in coal mines in 1990÷2013. The analysis was performed on the basis of archival injury documentation from the Higher Mining Office in Katowice, from the point of view of potential hazards, especially fire and methane hazards and the use of specific rescue equipment at each miner’s disposal

Słowa kluczowe: górnictwo węgla kamiennego, zagrożenia aerologiczne, ewakuacja załogi, drogi ucieczkowe

Keywords: coal mining, aerologic hazard, crew evacuation, escape routes