SITG > Projects > R > Rudy cynku i ołowiu obszaru olkuskiego – występowanie i historia

Autorstwa: inż. Konrad Pytel
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 09, wrzesień 2021 r., strony 43 – 50.

Niniejsze opracowanie opisuje ogólne aspekty geologii złóż cynku i ołowiu w obszarze rejonu śląsko-krakowskiego z uwzględnieniem mineralogii. Ponadto dokonano opisu dziejów wydobycia rud cynku i ołowiu od najstarszych przekazów archiwalnych do aktualnej likwidacji zagłębia.

Lead and Zink deposits of Olkusz area - occurence and history of mining

Following article focuses on general geological aspects of lead and zink deposits of Silesia-Cracow area in Poland, with description of mineralogical set up. Additionally a mining history has been outlined, starting from oldest archival data to the contemporary shutdown of mining in the area.

Słowa kluczowe: cynk, ołów, Pomorzany, Olkusz, Górnictwo

Keywords: Zink, Lead, Pomorzany, Olkusz, Mining