SITG > Projects > U > Uzupełnianie pustek za obudową wyrobisk z zastosowaniem pojemników wypełniająco-podpornościowych PILLOW BAG® na przykładzie KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit

Autorstwa: mgr inż. Adam Rozmus; mgr inż. Henryk Kuźma; mgr inż. Anna Wierciuch-Głuch; mgr inż. Jacek Maślanka
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 07, lipiec 2020 r., strony 1 – 8.

W artykule przedstawiono zastosowanie pojemnika wypełniająco-podpornościowego, który pozwala na uzupełnienie powstających pustek za obudową górniczą, zabezpieczając przy tym wyrobisko przed wystąpieniem opadu skał stropowych. Sposób wykorzystania worka wypełniająco-podpornościowego PILLOW BAG® polega na aktywacji czynnika A i B poprzez zmieszanie ich wewnątrz worka. Zmieszane czynniki wchodzą w reakcję, która zamienia ciecz w pianę wypełniającą worek. Worki wypełniająco-podpornościowe są produktem innowacyjnym w górnictwie podziemnym. Wykorzystanie pojemników w różnych warunkach górniczo-geologicznych pozwoli na określenie wad i zalet tego produktu.

Filling of hollow cavities between arch supports and rock mass using PILLOW BAG® filling, supportive containers in Ziemowit part of Piast-Ziemowit coal mine

The article presents application of PILLOW BAG® filling, supportive containers used for filling of hollow cavities between arch supports and rock mass as a method of roof fall prevention. The general principle of operation of PILLOW BAG’s ® involves mixing two components (component A and component B) inside the container. Mixing initializes chemical reaction, turning liquid into the foam which fills up the bag. PILLOW BAG® containers are an innovative solution gaining new, underground mining market. Tests of the containers in different coal mines and various underground conditions will allow to specify all the advantages and disadvantages of this solution.

Słowa kluczowe: obudowa górnicza, opad skał, zabezpieczenie stropu, profilaktyka zagrożeń

Keywords: mining support, roof fall, roof securing, hazards prevention