SITG > Aktualności Głównych Komisji > Sprawozdanie z XXI wyjazdowego, techniczno-integracyjnego posiedzenia Głównej Komisji Seniorów SITG wrzesień 2019