SITG > Projects > Zależność jednostkowego kosztu własnego od stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej zakładu wydobywczego

Autorstwa: prof. dr hab. inż. Roman Magda; dr inż. Tadeusz Woźny

W pracy przedstawiono pewien wycinek analitycznych badań nad zależnością jednostkowego kosztu własnego od stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej zakładu wydobywczego. Przytoczono wzory analityczne, które wykorzystano do przeprowadzenia obliczeń. Przyjęto scenariusze badawcze na przykładzie których wykonano obliczenia i zinterpretowano ich wyniki. Na podstawie otrzymanych wyników obliczeń i ich analizy sformułowano spostrzeżenia istotne dla procesu podejmowania decyzji w zakresie zarządzania kosztami produkcji górniczej

Dependence of a unit prime cost from the capacity utilization rate of a mining plant

This paper presents a part of the analytical research on the dependence of a unit prime cost from the capacity utilization rate of a mining plant. Analytical formulas used in the calculations were indicated. Calculations were performed on the basis of the assumed research scenarios in order to interpret the results which allowed to formulate observations crucial for the decision-making process in the field of mining production costs management

Słowa kluczowe: hard coal, production capacity of a mining plant, prime cost of mining production,

Keywords: planning of mining production