SITG > Projects > Z > Z historii ostatniej kopalni węgla w Zagłębiu Dąbrowskim KWK „Kazimierz-Juliusz” (1814÷2015)

Autorstwa:mgr inż. Bolesław Ciepiela

Historia zagłębiowskich kopalń węgla dobiegła końca. Ostatnią z nich była kopalnia „Kazimierz-Juliusz”. W artykule podano zarys wiadomości o tej kopalni, która znajdowała się w Kazimierzu Górniczym, dziś dzielnicy Sosnowca. Historia sięga od 1814 roku. Scharakteryzowano kolejne etapy tworzenia kopalni (początki górnictwa: kopalnie „Feliks”, „Feliks I”, Feliks II) oraz kopalnie „Kazimierz” i „Juliusz”

History of the last coal mine operating in Zagłębie Dąbrowskie. „Kazimierz-Juliusz” coal mine (1814-2015)

The history of coal mines once operating in Zagłębie Dąbrowskie is finally finding its end. The last active mine there, was the „Kazimierz-Juliusz” coal mine. This paper outlines the information on the mine once operating in Kazimierz Górniczy, today’s district of Sosnowiec. The history dates back to the 1814. Successive stages of mines’ development (the beginnings of mining: „Feliks”, „Feliks I”, „Feliks II”) as well as „Kazimierz” and „Juliusz” mines were characterized

Słowa kluczowe :górnictwo węgla kamiennego, historia

Keywords: hard coal mining, history