SITG > Projects > U > Urządzenie do odzysku drobnych cząstek węgla i czystej wody oraz zagęszczania zawiesin odpadów z wód popłóczkowych węgla

Autorstwa:prof. Jozef Szymański, Ph.D., P.Eng.; prof. Stefan Płaneta, Ph.D., P.Eng.; prof. Raymond Sogna Suglo, Ph.D., P.Eng.; prof. Derek Apel, Ph.D., P.Eng.

W nowoczesnych zakładach przeróbki węgla powstają duże ilości rozcieńczonych drobnych odpadów węgla, które stanowią ekonomiczne i środowiskowe problemy. Wprowadzając olej i flokulanta do zawiesiny w takich odpadach, odzyskuje się czysty węgiel i wodę, przez to ilość materiału do unieszkodliwiania jest zmniejszona. Lekki olej jest stosowany jako płyn do aglomeracji i flokulant jako odczynnik do klarowania oraz zagęszczania nieorganicznego materiału (do szybkiej sedymentacji). W wyniku potraktowania zawiesiny olejem i flokulantem otrzymano trzy kolejne fazy: na górze cząstki węgla „mikro-aglomeraty z olejem`, następnie sklarowana woda i oddzielony nieorganiczny materiał na dnie. Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych, przedstawiono koncepcję mającą na celu przemysłowe odzyskanie czystego węgla i wody za pomocą oleju i flokulanta. Wyniki badań zostały przedstawione i omówione, a następnie przedyskutowano i zaproponowano ich zastosowanie na dużą skalę

Apparatus for fine coal separating water cleaning, and thickening from coal washing waters

Modern coal preparation plants dispose large quantities of dilute coal tailings what entails socio-economic and environmental problems. By introducing oil and flocculant to these tailings, clean coal and water are recovered, and the amount of solid tailings material to be disposed is reduced. Light oil is used as an agglomeration liquid, and flocculant as a clarification and densification reagent (for rapid settlement). Slurry treated with light oil and flocculant forms three consecutive phases: coal particle micro-agglomerates, clarified water and inorganic material which settles at the bottom. This paper presents a process designed to recover clean coal and washing water by use of oil and flocculant. The results in this work show that up to 60% of the fine coal can be removed from the tailings. This indicates that the proposed method is effective in separating coal from dilute tailings. This process is effectively achieved by simultaneous coal agglomeration, water clarifying, and refuse thickening in one step. In all the experiments conducted, the ash content of coal slimes were drastically reduced which shows the effectiveness of this method

Słowa kluczowe :separacja węgla, lekki olej, flokulant, rozcieńczone odpady, zakład oczyszczania

Keywords: coal separation, light oil, flocculant, slurry, cleaning plant