SITG > Projects > S > Scenariusze zagospodarowania niektórych pozostałych złóż węgla brunatnego w Polsce

Autorstwa:prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz; mgr inż. Mateusz Sikora; dr inż. Maciej Zajączkowski

W tym artykule przedstawiono scenariusze zagospodarowania niektórych pozostałych złóż węgla brunatnego nieprzewidzianych do zagospodarowania w poprzednich scenariuszach, tj. w wariancie pesymistycznym, realnym i optymistycznym. Złoża te powinny stanowić rezerwową bazę złożową do zagospodarowania w I połowie XXI wieku

Scenarios of development of the selected remaining brown coal deposits in Poland

The third part of the papers on Polish brown coal industry discussed the optimistic scenario of brown coal mining sector development. This paper presents the selected remaining brown coal deposits which were not included in previous scenarios i.e. pessimistic, real and optimistic scenarios. These deposits should provide additional resources for development in the first half of the 21st century

Słowa kluczowe :górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny, czynne zagłębia górniczo-energetyczne, zagospodarowanie innych złóż

Keywords: open-cast mining, brown coal, active mine and energy fields in Poland, development of remaining deposits