SITG > Projects > R > Rozszerzony monitoring układów inertyzacji stosowanych w kopalniach węgla kamiennego

Autorstwa: Grzegorz Mendakiewicz, Mariusz Tuszkiewicz, Stanisław Trenczek, Artur Dylong, Dariusz Musioł
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 2, kwiecień – czerwiec 2022 r., strony 1 – 6.

W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania Mobilnego Układu Pomiarowego do Monitorowania Gazów Inertnych, jako nowatorskiego urządzenia pomiarowego, umożliwiającego ciągły monitoring procesu inertyzacji, który jest obecnie jednym z podstawowych elementów profilaktyki przeciwpożarowej w kopalniach węgla kamiennego. Przedstawiono jego możliwości aplikacyjne, sposób obsługi, możliwości wykorzystania oraz sposoby pomiarów w kopalniach węgla kamiennego.

 

 

Extended monitoring of inerting systems used in coal mines

The article presents the possibilities of using the Mobile Measurement System for Inert Gas Monitoring as an innovative measurement device enabling continuous monitoring of the inertization process which is currently one of the basic elements of fire prevention in hard coal mines. Its application possibilities, method of operation, possibilities of use and methods of measurement in hard coal mines are presented.

 

 

Słowa kluczowe: górnictwo węgla kamiennego, pożary podziemne, inertyzacja, monitoring

Keywords: coal mining, underground fires, inerting, monitoring