SITG > Projects > R > Rola systemu komunikacji wewnętrznej w bezpiecznej pracy na przykładzie kopalń węgla kamiennego

Autorstwa:dr inż. K.Tobór-Osadnik; dr inż. M. Wyganowska

System komunikacji wewnętrznej jest ważnym narzędziem skutecznego zarządzania w wielu obszarach działalności przedsiębiorstwa. Autorki w niniejszej publikacji prezentują wyniki badań diagnozy skutecznych narzędzi komunikacji wewnętrznej w obszarze zarządzania bhp w polskich przedsiębiorstwach górniczych. Badania te były podyktowane założeniem, że skuteczny i efektywny jest nie tylko pracownik kompetentny i silnie zmotywowany, ale przede wszystkim dobrze i w odpowiednim zakresie poinformowany

Meaning of the internal communication system in safe work illustrated with an example of coal mines

Communication system is one of the important parts of the company`s management system. What`s important, we don`t need a lot of money to prepare an effective communication system. In this paper, the Authors have presented the research of effective internal communication tools. The research is based on the assumption that the competent and motivated worker is effective and efficient, but also well-aware

Słowa kluczowe :komunikacja wewnętrzna, kopalnie węgla kamiennego, bezpieczeństwo pracy

Keywords: internal communication, coal mines, work safet