SITG > Projects > R > Regulacje prawne podziemnego składowania odpadów

Autorstwa:Prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa; Dr inż. Zdzisław Mysłek

Stosunkowo często zmieniane przepisy w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami i składowania odpadów wynikają z potrzeby ich dostosowania do wymagań Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono najnowsze regulacje prawne w zakresie podziemnego składowania odpadów.

Legal regulations of underground waste storage

Relatively often the rules of protection of the environment, waste management and disposal of waste, arising from the need to adapt them to the requirements of the European Union, change. This paper presents the latest legal regulations on underground storage of the waste

Słowa kluczowe :ochrona środowiska, gospodarka odpadami, regulacje prawne

Keywords: environment protection, waste management, legal regulations