SITG > Projects > R > Realny scenariusz strategii rozwoju działalności górnictwa węgla brunatnego w Polsce

Autorstwa:prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz; mgr inż. Mateusz Sikora; dr inż. Maciej Zajączkowski

W pierwszej części artykułu dokonano oceny stanu branży węgla brunatnego w Polsce, wielkość zasobów oraz omówiono scenariusz pesymistyczny rozwoju górnictwa węgla brunatnego. W obecnej części przedstawiono realny scenariusz działalności kopalń węgla brunatnego w I połowie XXI wieku

Possible scenario of strategy development of brown coal mining industry activity in Poland

The first part of this paper rated the current state of brown coal industry in Poland, the amount of resources. Moreover, it describes the worst-case scenario of brown coal industry development. In the current part, this paper presents the real scenario of brown coal mines activity in the first half of the 21st century

Słowa kluczowe :górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny, czynne zagłębia górniczo-energetyczne, realny scenariusz rozwoju

Keywords: open-cast mining, brown coal, active mines and energy fields in Poland, real scenario of development