SITG > Projects > Ocena ekonomicznej efektywności i ryzyka eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego na wybranym przykładzie

Autorstwa:dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. nzw. Pol. Śl.; dr inż. Jolanta Bijańska

W obszarach górniczych kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego znajdują się znaczne zasoby węgla kamiennego pozostawione w tzw. resztkowych złożach. Od kilku lat rozważa się możliwość ich eksploatacji, w celu przedłużenia żywotności kopalń o kończących się zasobach. Eksploatacja resztkowych złóż może przynieść również inne korzyści, m.in. zmniejszyć strefy koncentracji naprężeń w górotworze, a w konsekwencji mieć wpływ na poprawę warunków utrzymania wyrobisk i zmniejszenie zagrożenia tąpaniami. Jednak obecnie, podstawowym warunkiem podjęcia decyzji o eksploatacji resztkowych złóż jest satysfakcjonujący wynik oceny jej ekonomicznej efektywności oraz ryzyka nieuzyskania oczekiwanego efektu ekonomicznego. W artykule przedstawiono opracowaną metodę takiej oceny oraz przykład jej wykorzystania w wybranej kopalni węgla kamiennego

Assessment of economic effectiveness and risk of exploitation of the residual hard coal deposits illustrated with a selected example

In the mining areas of the Upper Silesian Coal Basin mines there are substantial resources of hard coal left in so called residual deposits. For several years, the possibility of their exploitation has been considered in order to prolong life of the mine which is running out of mineral resources. The exploitation of residual deposits may bring additional benefits, for instance, the reduction of concentration zones of stresses in rock mass which may improve the conditions of excavation maintenance and reduce the tremor hazard. However, the main conditions determining the decision of taking up residual exploitation are to achieve a satisfactory assessment result of its economic effectiveness and to estimate the risk of not obtaining the expected financial result. This paper also presents a method of such an assessment and example of its application in the selected hard coal mine

Słowa kluczowe :Metoda oceny efektywności ekonomicznej i ryzyka, eksploatacja resztkowych złóż węgla kamiennego

Keywords: method of economic effectiveness and risk assessment, exploitation of hard coal residual deposits