SITG > Projects > O > Obecny stan i kierunki rozwoju technologii podziemnego zgazowania węgla w świecie

Autorstwa:prof. dr hab. inż. Józef Dubiński; dr inż. Aleksandra Koteras

Podziemne zgazowanie węgla (PZW) jest to technologia zgazowania pokładów węgla in-situ, czyli bezpośrednio w miejscu ich zalegania. Koncepcja PZW jest bardzo podobna do technologii zgazowania węgla na powierzchni, gdzie gaz syntezowy, będący produktem zgazowania, jest wytwarzany w skutek tych samych reakcji chemicznych. Prowadzone w świecie i w kraju badania nad PZW wykazały jednak, że pełna kontrola przebiegu procesu zgazowania jest trudna w realizacji. W artykule przedstawione zostały informacje dotyczące obecnego stanu, realizacji projektów i kierunki rozwoju technologii PZW w ujęciu światowym. Opisane zostały również wyzwania dla komercyjnego stosowania technologii PZW na podstawie dotychczasowych osiągnięć

Current status and development trends of underground coal gasification technology in a global context

Underground coal gasification (UCG) is a gasification process applied to in situ coal seams. The concept of UCG is very similar to surface gasification when syngas is produced through the same chemical reactions. However, studies of UCG have shown that the development of a controllable process is difficult. This paper reviews the status, key concepts and trends in the UCG technology development around the world, discusses the challenges it faces, and summarizes the international approach and technical advances made in the UCG technology

Słowa kluczowe :podziemne zgazowanie węgla, zgazowanie węgla in-situ, czysta energia, technologie przetwórstwa węgla

Keywords: underground coal gasification (UCG), in situ coal gasification, clean energy, coal processing technologies