SITG > Projects > N > Największy system mechanizacyjny górnictwa odkrywkowego, kopalnia węgla kamiennego El Cerrajón, Kolumbia

Autorstwa:dr hab. inż. Jacek M. Czaplicki, prof. Politechniki Śląskiej; mgr inż. Anna Kulczycka

Metodami powierzchniowymi na świecie wydobywa się około 90 % surowców mineralnych, licząc w tonach masy. Znaczna część to węgiel brunatny i kamienny. Jedną z największych odkrywkowych kopalń węgla kamiennego jest kopalnia El Cerrajón w Kolumbii. Pracuje tam największy system maszynowy na świecie. W niniejszej pracy opisano specyfikę kopalni, stosowaną metodę wydobycia oraz eksploatowany system mechanizacyjny

The largest machinery system of surface mining in hard coal mine El Cerrajón in Colombia

By means of surface mining methods, 90 % of mineral commodities in the world used to be extracted counting in tonnes of mass. Large part of it are hard coals and lignite. One of the largest open pit mine is El Cerrejón mine in Colombia. In this mine the largest machinery system is in operation. This paper presents the specification of the mine, the mining method applied and the machinery system which is the subject of this paper

Słowa kluczowe :górnictwo powierzchniowe, kopalnia odkrywkowa, największy system maszynowy na świecie

Keywords: surface mining, open pit mine, the largest machinery system in the world