SITG > Projects > M > Metoda wykrywania fałszywych alarmów w systemie monitorującym sieć telekomunikacyjną kopalni

Autorstwa:prof. zw. dr hab. Jerzy Korczak, mgr Bartłomiej Karaban

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy i utrzymanie ciągłości wydobycia to kluczowe zadania systemów telekomunikacyjnych w górnictwie głębinowym. Systemy te pomimo nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań monitorowania infrastruktury nie są wolne od wad. Praktycznym problemem jest występowanie fałszywych alarmów o uszkodzeniu infrastruktury, które powodują negatywne skutki, takie jak zwiększenie kosztów bieżącej eksploatacji systemu i przeciążenie informacyjne operatorów. W publikacji zaproponowano metodę wykrywania fałszywych alarmów w systemie telekomunikacyjnym kopalni oraz zaprezentowano niektóre reguły dostarczające użytecznej wiedzy z danych. Eksperymenty zostały przeprowadzone na rzeczywistych danych pochodzących z systemu telekomunikacyjnego funkcjonującego w kopalni KGHM Polska Miedź S. A

Method for detection of false alarms in telecommunication network monitoring system of the mine

The key task of telecommunication systems in deep mining is to ensure safety and continuity of production. These systems, despite modern and innovative infrastructure monitoring solutions, are not free from drawbacks. The practical problem is the occurrence of false alarms of damage to infrastructure, which cause many negative effects such as the increase in the cost of the current operation of the system, information overload of operators or service errors. This paper proposes a method for detecting false alarms in the communication system of the copper mine and presents some rules that provide useful knowledge extracted from the database. The experiments were carried out on real data from the telecommunication system operating in the mine KGHM Polska Miedz S.A

Słowa kluczowe :eksploracja danych, indukcyjne drzewa decyzyjne, klasyfikacja, system telekomunikacyjny

Keywords: data exploration, inductive decision trees, classification, telecommunication system