SITG > Projects > M > Metoda określania płynności bieżącej w kopalniach węgla kamiennego z wykorzystaniem systemu rozmytego

Autorstwa:dr inż. Marta Sukiennik; dr hab. inż. Edyta Brzychczy; dr inż. Marek Kęsek; dr inż. Aneta Napieraj

W artykule przedstawiono metodę określania płynności bieżącej w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem logiki rozmytej. Przedstawiono podstawowe wiadomości o zbiorach rozmytych, zdefiniowano funkcje przynależności poszczególnych elementów wchodzących w skład wskaźnika płynności bieżącej. Określono także bazę reguł oraz funkcje przynależności dla wskaźnika płynności bieżącej. Dokonano także obliczeń w celu określenia zaproponowaną metodą płynności bieżącej w wybranej kopalni węgla kamiennego

Method of determination of the current liquidity ratio with the use of fuzzy logic in hard coal mines

This paper presents a method of determination of the current liquidity ratio with the use of fuzzy logic in hard coal mines. Essential knowledge on fuzzy sets was presented, the appurtenance function of particular elements, included in the current liquidity ratio, defined and a set of principles and appurtenance functions for the current liquidity ratio determined. Additionally, calculations for this method to assess the current liquidity ratio in a selected hard coal mine were performed

Słowa kluczowe :zbiory rozmyte, logika rozmyta, wskaźnik płynności bieżącej, kopalnia węgla kamiennego

Keywords: fuzzy sets, fuzzy logic, current liquidity ratio, hard coal mine