SITG > Projects > K > Kotew strunowa IR-7 – nowe szanse na poprawę efektywności obudowy podporowo-kotwowej

Autorstwa: dr inż. Zbigniew Rak, dr inż. Jerzy Stasica
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 10-12, październik – grudzień 2021 r., strony 11 – 17.

Artykuł prezentuje najnowsze rozwiązanie kotwi strunowej IR-7, którego wdrożenie rozpoczęto w polskim górnictwie węgla kamiennego w 2021 r. W artykule przedstawiono podstawowe informacje w zakresie konstrukcji i instalacji kotew IR-7.
Konstrukcja kotwi oparta jest o najlepsze rozwiązania stosowane na świecie jak Sumo Bolt lub Titan Bolt. IR-7 łączy najlepsze właściwości rozwiązań światowych, zachowując przy tym giętkość. Cechą charakterystyczną kotwi IR-7 jest wysoka nośność oraz możliwość nadawania naciągu wstępnego, co pozwala na prawie natychmiastową współpracę z górotworem w miejscu jej zabudowy. Budowa kotwi umożliwia iniekcję  spoiwa i w efekcie wklejenie cięgna na całej długości otworu. Rozwiązanie zamka kotwi w postaci zacisku Gifforda daje niespotykane dotąd możliwości niezależnej współpracy kotwi z górotworem oraz obudową podporową.

Cable bolt type IR-7 - new opportunities to improve the efficiency of the steel set-bolt support

The article presents the latest solution of the IR-7 cable bolt, the implementation of which began in the Polish hard coal mining industry in 2021. In addition, information on the design and installation of the IR-7 anchors was provided. The design of the anchor is based on the best solutions used in the world, such as Sumo Bolt or Titan Bolt. The IR-7 anchor combines the best properties of global solutions while maintaining flexibility. A characteristic feature of the presented anchor is its high load-bearing capacity and the ability to apply pre-tension, which allows for almost immediate cooperation of the anchor with the rock mass at the place of its installation. The construction of the anchor allows the injection of the binder and, as a result, its embedding along the entire length of the hole. The solution of the anchor it lock in the form of a Gifford clamp gives unprecedented possibilities of independent cooperation of the bolt with the rock mass and the support casing. The solution of the anchor lock in the form of a Gifford clamp gives unprecedented possibilities of independent cooperation of the bolt with the rock mass and the steel set support. The use of the IR-7 anchor should bring good results in terms of improving the stability of excavations in the steel set-anchor support. It is also a chance to increase the spacing of the steel set’s frames, thus reducing the costs of driving workings and exploitation by means of the longwall mining method.

Słowa kluczowe: kotew strunowa, naciąg wstępny, wzmacnianie obudowy, obudowa podporowa

Keywords: cable bolts, pre-tensioning reinforcement of support, standing support