SITG > Projects > K > Koncepcja systemu zraszania sektorowego zanożowego głowicy urabiającej kombajnu chodnikowego – część I

Autorstwa:dr inż. Marek Kalita; dr inż. Dariusz Prostański

W artykule przedstawiono koncepcję systemu zraszania sektorowego zanożowego przeznaczonego do zraszania głowicy urabiającej kombajnu chodnikowego. Zaprezentowano podstawowe założenia projektowe i wymagania stawiane instalacjom zraszającym zanożowym. Przedstawiono ogólną budowę i zasadę działania instalacji

The concept of after-tool sectoral spraying system for roadheader’s cutter head - part I

A concept of after-tool sectoral spraying system for roadheader’s cutter head is presented. Basic design assumptions and requirements for after-tool spraying systems are given. Finally, general design and principle of operation are explained

Słowa kluczowe :zraszanie sektorowe, zraszanie zanożowe, kombajn chodnikowy

Keywords: sectoral spraying, after-tool spraying, roadheader