SITG > Projects > E > Eksploatacja surowców skalnych na terenie województwa śląskiego

Autorstwa:mgr inż. Agata Lorek

W powszechnej opinii Górny Śląsk związany jest przede wszystkim z górnictwem węgla kamiennego. Jednakże region ten dysponuje również innymi surowcami naturalnymi. Na terenie województwa występują również złoża: piasków i żwirów, iłów, wapieni, dolomitów i piaskowców, na wydobywanie których wydano decyzją marszałka województwa śląskiego ponad 80 koncesji. W artykule dokonano przeglądu stanu górnictwa surowców skalnych w województwie śląskim, a także przedstawiono aspekty prawne związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej

Exploitation of rock raw materials in the Silesian Voivodeship territory

The Upper Silesia region is highly associated with coal mining industry. However, this region is also rich in other mineral resources. There are quarries extracting sand, clay, dolomite rock, limestone and sandstone all over the region. This paper presents a review of rock raw materials industry in the Silesian Voivodeship

Słowa kluczowe :surowce skalne, województwo śląskie, kopalnie odkrywkowe

Keywords: rock raw materials, the Silesian Voivodeship, quarries