SITG > Projects > D > Dobór obudowy zmechanizowanej dla ściany prowadzonej w złożonych warunkach geologiczno-górniczych w KHW S.A. KWK „Wieczorek”

Autorstwa:dr inż. Sylwester Rajwa, mgr inż. Marek Pieszczek, mgr inż. Jan Guzera

W artykule przedstawione zostaną rezultaty obliczeń oraz analizy związane z etapem projektowania i doboru obudowy HYDROMEL-16/35-POz zastosowanej w warunkach geologiczno-górniczych ściany 152 w pokładzie 510, w KWK „Wieczorek”. W oparciu o obserwacje i pomiary dołowe odniesiono się także, co do możliwości stosowania dużych wartości podporności wstępnej w obudowach zmechanizowanych prowadzonych w ścianach, w których pułapie pozostawiana jest ochronna półka węglowa

Selection of powered roof support for wall driven under complex geological-mining conditions in KHW SA, Wieczorek mine

This paper presents the results of calculation and analysis referring to the development and selection of HYDROMEL-16/35- POz support implemented under the geological-mining conditions of longwall 152, bed 510, Wieczorek mine. Basing on observations and underground measurements, this paper refers also to the opportunity of application of significant values of initial supporting capacity in the powered roof supports driven in longwalls in which a protective coal shelf remains

Słowa kluczowe :górnictwo węgla kamiennego, obudowa górnicza, eksploatacja

Keywords: coal mining industry, mining support, exploitation