SITG > Projects > C > Czarna Afryka, czarny węgiel i złote paliwo. O zgazowaniu węgla w koncernie Sasol – RPA – słów kilka

Autorstwa:prof. Piotr Czaja

Każdy, kto zajmuje się górnictwem wie, że górnictwo w Republice Południowej Afryki w wielu przypadkach jest wzorem ciekawych i bardzo odważnych decyzji technologicznych. RPA podawana jako przykład najgłębszych kopalń na świecie, jako potentat w górnictwie złota, platyny i diamentów, jako jeden z światowych liderów w górnictwie węgla kamiennego, istotnie w światowym górnictwie odgrywa bardzo ważną rolę. RPA zadziwia determinacją w dążeniu do niezależności energetycznej w zaopatrzeniu w paliwa silnikowe (benzyny i olej napędowy) nawet w obliczu izolacji gospodarczej po wydarzeniach, jakie miały miejsce w tym kraju po II wojnie światowej. RPA wdrożyła w roku 1955 technologie komercyjnego zgazowania węgla i jego konwersji do postaci paliw płynnych bazując na niemieckiej technologii chemicznej i olbrzymiej podaży taniego węgla w swoim kraju. Dzisiaj RPA zgazowując około 40 mln ton rodzimego węgla rocznie produkuje z niego około 120 produktów chemicznych w tym paliwa silnikowe, paliwa lotnicze, olefiny, surfaktanty, solventy, woski i parafiny, kosmetyki oraz materiały wybuchowe i nawozy sztuczne. Dzisiaj fabryki w Secunda i Sasolburgu to największe kompleksy chemiczne na świecie zatrudniające około 34 tys. pracowników, obecne w 35 krajach świata w tym w Polsce za pośrednictwem firmy Sasol Polska. Choć większość tej pracy dotyczy procesów chemicznych, ale przy okazji prac nad zgazowaniem węgla w Polsce mówi się o nich bardzo wiele – zatem wskazane jest, aby czytelnicy „Przeglądu Górniczego” mieli szersze wyobrażenie o przedsięwzięciu technologicznym, jakim jest firma Sasol funkcjonująca z wielkim powodzeniem w RPA od 60 lat

Black Africa – black coal and golden fuel. On coal gasification in the Sasol company, the Republic of South Africa

Anyone who deals with mining industry is aware of the fact that mining industry in South Africa in many cases is the example of interesting and daring technological decisions. The Republic of South Africa has the deepest mines in the world, it is an unquestionable leader in mining of gold, platinum and diamonds as well as one of the leaders in hard coal mining and consequently it plays a significant role in the world’s mining industry. The determination of the country to achieve energy independence as regards engine fuels (petrol and oil) is admirable considering its economic isolation after World War II. In 1955, with regard to the huge supplies of the cheap local coal, South Africa implemented the technologies of commercial coal gasification and its conversion to liquids based on German chemical technology. At present, the country gasifies annually approx. 40 million tons of its coal resources to manufacture about 120 chemical products such as engine and aviation fuels, olefins, surfactants, solvents, waxes and paraffin, cosmetics, explosives and fertilizers. At present the plants in Secunda and Sasolburg are the biggest companies in the world with approx. 34 thousand employees in 35 countries, including Poland (the Sasol Polska company). Although most of their operation concern chemical processes, they are widely discussed in Poland due to the Polish projects in the field of coal gasification. Thus, it is advisable that the readers of the “Przegląd Górniczy“ journal become aware of the technological project of the Sasol company, which has been successfully operating in South Africa for 60 years

Słowa kluczowe :zgazowanie węgla, technologia Sasol, górnictwo w RPA.

Keywords: coal gasification, technology in the Sasol company, mining industry in South Africa