SITG > Projects > B > Badania zgazowania parą wodną węgla poddanego operacji wzbogacania

Autorstwa: dr inż. Grzegorz Czerski; dr Stanisław Porada; mgr inż. Tadeusz Dziok; mgr inż. Dorota Makowska; mgr inż. Przemysław Grzywacz; dr inż. Agnieszka Surowiak
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 11, listopad 2014r., strony 120 – 126.

Węgiel kamienny z kopalni „Janina” rozdzielono na frakcje o różnej gęstości oraz przeprowadzono pomiary zagazowania parą wodną pod wysokim ciśnieniem ww. frakcji, a także węgla wyjściowego. Pomiary wykonano w temp. 900 °C i ciśnieniu 1 MPa. Dokonano oceny procesu zgazowania w oparciu o krzywe szybkości wydzielania: tlenku i ditlenku węgla, wodoru oraz metanu a także uzyskane wydajności poszczególnych produktów oraz skład gazu. Sporządzono krzywe stopnia konwersji pierwiastka C w czasie, wyznaczono również stałe szybkości reakcji konwersji pierwiastka C

Steam gasification examinations of coal subjected to cleaning

Bituminous coal from Janina coal mine was separated into fractions with different density. Examinations of steam gasification at elevated pressure was carried out for the coal and fractions. Measurements were conducted at the temperature of 900 °C and pressure of 1 MPa. The assessment of the gasification process was made on the basis of formation rates curves of: carbon monoxide and carbon dioxide, hydrogen and methane as well as the yields obtained for each product and composition of the received gas. The graphs of carbon conversion degree over time were prepared. Reaction rate constants of carbon conversion degree were also calculated

Słowa kluczowe: węgiel, zgazowanie para wodną, wzbogacanie węgla

Keywords: coal, steam gasification, cleaning of coal