SITG > Projects > B > Badania metodą „testu skrzyniowego” statycznej nośności siatek okładzinowych stosowanych w obudowie podporowej i kotwiowej

Autorstwa: dr inż. Andrzej Pytlik
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 5, maj 2014r., strony 91 – 96.

W artykule przedstawiono wyniki badań statycznej nośności siatek okładzinowych metodą „testu skrzyniowego”. Test skrzyniowy pozwala określać nośność i odkształcalność torkretu i membran [9] oraz różnego rodzaju okładzin górniczych np. stalowych siatek zgrzewanych, a także obliczać pracę jaką wykonują podczas ich obciążania. zaproponowany sposób badania jest bardziej zbliżony do rzeczywistej pracy okładzin górniczych i powłok natryskowych w wyrobisku górniczym, niż dotychczas stosowane testy wykonywane w oparciu o normy dotyczące: okładzin siatkowych – PN-G-15050:1996 [6], okładzin żelbetowych – PN-G- 06021:1997 [4] oraz betonu natryskowego – PN-G-14100:1997 [5]. Badaniom poddano siatki okładzinowe łańcuchowo-węzłowe typu ciężkiego, siatkę zaczepową typu ciężkiego oraz siatkę osłonową zwijaną, lekką, stosowaną w obudowie kotwiowej

Study based on “box test” of static load-capacity of mining grids applied in the standing support and roof bolting

This paper presents the results of the study on static load-capacity of mining grids by use of the “box test”. The box test allows to determine the load-capacity and deformability of the gunite and membranes [9] as well as different types of mining grids, such as the welded wire mesh, and to calculate work it performs when loaded. The proposed method of testing is closer to the actual work of mine lining and spray coats in excavations than it was with the test performed on the basis of the standards of mesh linings – PN-G-15050:1996 [6], ferroconcrete linings – PN-G-06021:1997 [4] and shotcrete – PN-G-14100:1997 [5]. This study includes the heavy chain-nodal meshes, a heavy detent mesh and a light shield folding mesh which is applied in the roof bolting

Słowa kluczowe: obudowa podporowa; obudowa kotwiowa; okładzina siatkowa; test skrzyniowy; nośność statyczna; praca

Keywords: standing support, roof bolting, mesh lining, box test, static load-capacity, work