SITG > Projects > A > Analiza przebiegu próbnych pompowań na przykładzie studni badawczej AGH-1

Autorstwa: dr inż. Krzysztof Polak; mgr inż. Karolina Kaznowska-Opala; mgr inż. Katarzyna Pawlecka; dr hab. inż. Jerzy Klich, prof. nadzw
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 10, październik 2014r., strony 106 – 111.

Próbne pompowania pozwalają na zbadanie zależności pomiędzy wydajnością a wywołaną przez nią depresją, na zdjęcie charakterystyki pompy oraz określenie jej współpracy z rurociągiem. Ocena układu hydraulicznego studnia – obsybka – warstwa wodonośna i układu pompowego zaproponowana w niniejszym artykule pozwoli na podjęcie próby zmniejszenia kosztów pompowania studni w niekorzystnych warunkach hydrogeologicznych oraz zwiększenia efektywności systemu odwodnienia. W pracy przedstawiono interpretację wyników próbnego pompowania na przykładzie studni AGH-1

Interpretation of pumping tests results on the basis of examination of AGH-1 well

In order to study the relation between the pumping rate and depression level in a well, it is necessary to make a pumping test. Results from such a test allow also to draw a curve of pump characteristics and examine cooperation of the pump with the pipeline system. The suggested assessment of the hydraulic system including: well – gravel pack – aquifer and pumping system allow to attempt to reduce the costs of well pumping in unfavorable hydrogeological conditions and increase the efficiency of dewatering systems. This paper presents an interpretation of the pumping test results from AGH-1 well

Słowa kluczowe: próbne pompowanie, metoda interpretacji próbnego pompowania

Keywords: pumping test, method of pumping test interpretation