SITG > Projects > G > Górnictwo w perspektywie roku 2022

Autorstwa: Dr inż. Jerzy Markowski
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 10-12, październik – grudzień 2021 r., przedmowa

Słowa kluczowe: węgiel, górnictwo, perspektywa

Keywords: coal, mining, perspective