SITG > Projects > Z > Zasięg strefy spękań w otoczeniu wyrobiska wykonanego w samodzielnej obudowie kotwowej

Autorstwa: mgr inż. Zbigniew Czarnecki; dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski prof. AGH; mgr inż. Łukasz Nita; mgr inż. Marcin Śpiechowicz
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 1-3, styczeń-marzec 2021 r., strony 48 – 58.

W artykule przedstawiono wyniki badań dołowych zasięgu strefy spękań górotworu wokół wyrobiska w samodzielnej obudowie kotwowej wykonanych endoskopem otworowym. Pomiary zrealizowane były w chodniku Bw-1n badawczym w pokładzie 401, który drążony jest przy pomocy kombajnu Bolter Miner. Następnie wykonany został model numeryczny z wykorzystaniem opartego na metodzie elementów skończonych programu Phase2, w celu określenia możliwości prognozowania zasięgu stref spękań. Na koniec wykonano analizę porównawczą wyników badań dołowych z wynikami z modelu numerycznego.

The range of the fractured rock mass zone around the excavation with rockbolt support

This article presents the results of underground research on the extent of the rock mass fracture zone around excavation with rock bolts only. The measurements were conducted by borehole endoscope in the gallery Bw-1n in the 401 coal seam, which is being driled by Bolter Miner entry driver. A numerical model was also built using the finite element-based program Phase2 to evaluate the fracture zone extent. Finally, the results of the underground research with the results of the numerical model were compared.

Słowa kluczowe: górnictwo, obudowa kotwowa, strefa spękań, badania kopalniane, modelowanie numeryczne

Keywords: mining, rockbolt support, fractured rock, mass zone, underground measurements, numerical modeling