SITG > Projects > O > Oznaczanie prędkości detonacji materiałów wybuchowych oraz czasów opóźnień zapalników w długich otworach strzałowych

Autorstwa: dr inż. Piotr Mertuszka; dr inż. Marcin Szumny; mgr inż. Krzysztof Fuławka; mgr inż. Tomasz Żołądek; mgr inż. Patrycja Rink

Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 1-3, styczeń-marzec 2021 r., strony 21 – 29.

W artykule przedstawione zostały wyniki pilotażowych pomiarów prędkości detonacji materiałów wybuchowych oraz dokładności opóźnień zapalników w warunkach in situ z wykorzystaniem wielokanałowego rejestratora DataTrap II. Pomiary prowadzono w długich otworach strzałowych w kopalni odkrywkowej surowców skalnych. Dzięki zastosowaniu metody ciągłej możliwe było określenie zmian prędkości detonacji na całej długości kolumny materiału wybuchowego z jednoczesnym określeniem dokładności opóźnień stosowanych zapalników nieelektrycznych i elektronicznych.

Determination of the detonation velocity of explosives and delay accuracy of detonators in long blastholes

The article presents the results of pilot measurements of detonation velocity and detonators’ delays accuracy under the in-situ conditions using the multichannel DataTrap II recorder. Tests were carried out in long blastholes in an open-pit mine. The applied continuous method allowed to determine the changes in the detonation velocity along with the entire length of the explosive column and measure the delay accuracy of electronic and non-electric detonators.

Słowa kluczowe: technika strzałowa, materiały wybuchowe, prędkość detonacji

Keywords: blasting, explosives, velocity of detonation