SITG > Projects > W > Wiesław Blaschke (1941-2021)

Autorstwa: mgr inż. Eugeniusz Ragus; mgr Natalia Lindner
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 1-3, styczeń-marzec 2021 r., strony 2 – 5.

Wiesław Stanisław Blaschke urodził się 10.06.1941 roku w Krakowie. Rodzice: Franciszka z d. Czechowska i Stanisław – autor książek z zakresu przeróbki kopalin, pracownik przemysłu górnictwa węgla kamiennego, wykładowca w AGH i Pol. Śl. Dziadkiem był Ignacy Engelbert – rzeźbiarz w Wiedniu, Lwowie i Krakowie, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wyróżniony Krzyżem Obrony Lwowa w 1918 roku. Wiesław Blaschke uczęszczał do szkoły podstawowej w Radlinie, a następnie w Sosnowcu, tam też otrzymał świadectwo maturalne, kończąc LO im. St. Staszica. Dyplom mgr inż. górnika specjalności przeróbka mechaniczna uzyskał na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 1963 roku.

Wiesław Blaschke

Słowa kluczowe: wspomnienie, węgiel

Keywords: memory, coal.