SITG > Projects > H > Historia ratownictwa górniczego w Polsce

Autorstwa: mgr inż. Jerzy Kaczmarek; mgr inż. Zbigniew Kubica
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 11-12, listopad-grudzień 2021 r., strony 24 – 34.

W artykule przedstawiono powstanie i rozwój ratownictwa górniczego na ziemiach polskich. Omówiono kształtowanie się ratownictwa górniczego w okresie 110 lat.

Mine Rescue History in Poland

The article presents the creation and development of mine rescue on the polish grounds. The evolution of the mine rescue over the period of 110 years was discussed.

Słowa kluczowe: ratownictwo górnicze, CSRG S.A., akcja ratownicza, podmiot zawodowo trudniący się ratownictwem górniczym

Keywords: Mine rescue, CSRG jsc, rescue operation, an entity professionally engeged in mine rescue