SITG > Projects > M > Monitoring wychylenia wieży szybowej Szybu II w KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia”

Autorstwa: dr inż. Zbigniew Lubosik; mgr inż. Tomasz Skowronek; mgr inż. Marian Zmarzły
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 11-12, listopad-grudzień 2021 r., strony 16 – 23.

W artykule przedstawiono wybrane wyniki monitoringu wychyleń wieży Szybu II KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia”. Monitoring realizowany był z wykorzystaniem opracowanego w Głównym Instytucie Górnictwa systemu monitoringu drgań i wychyleń opartego na laserowym czujniku drgań i wychyleń. Zaprezentowano wychylenia zarejestrowane w lipcu 2020 r. za pomocą czujników umieszczonych na wysokości kół linowych oraz na wysokości zastrzału Szybu II. Wychylenie mierzono w kierunkach E-W i N-S. Dokonano analizy wyników monitoringu wychyleń oraz wpływu temperatury na ich wartość.

Monitoring of the Inclination of Shaft II of Coal Mine „Borynia-Zofiówka” Plant “Borynia”

The paper presents selected results of monitoring of inclination of Shaft II of Coal Mine “Borynia-Zofiówka” Plant “Borynia”. The monitoring was conducted by means of vibration and inclination monitoring system developed at Central Mining Institute which is based on the laser vibration and inclination sensor. The inclination results recorded in July 2020 by sensors placed at the height of the rope pulleys and on the strut were presented. The inclination was measured in E-W and N-S directions. The analyses of the inclination monitoring results and the influence of the temperature on its value were also performed.

Słowa kluczowe: kopalnia węgla, monitoring, szyb, drgania i wychylenia

Keywords: coal mine, monitoring, shaft, vibration and inclination