SITG > Projects > W > Wyprzedzająca profilaktyka tąpaniowa w warunkach wzmożonej aktywności sejsmicznej w trakcie eksploatacji pokładu 713/1-2 ścianą II-E1 w KWK ROW Ruch Rydułtowy

Autorstwa: dr inż. Sławomir Olechowski; mgr inż. Mateusz Ćwiękała.

Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 10, październik 2021 r., strony 26 – 33.

W artykule przedstawiono sytuację górniczo-geologiczną oraz sejsmologiczną rejonu E1 w KWK ROW Ruch Rydułtowy. Szczegółowo omówiono zastosowywane metody aktywnej profilaktyki tąpaniowej w trakcie eksploatacji pokładu 713/1-2 ścianą II-E1. Celem połączenia metod zwalczania zagrożenia tąpaniami była konieczność ograniczenia zagrożenia poprzez odsunięcie i dezintegrację przestrzeni skłonnych do gromadzenia naprężeń, co umożliwiło kopalni na bezpieczną eksploatację pokładu 713/1-2.

Rock bursts prevention in conditions of increased seismic activity during the exploitation of seam 713 / 1-2 with wall II-E1 in KWK ROW Ruch Rydułtowy coal mine

The article presents the mining, geological and seismological situation of the E1 area at KWK ROW Ruch Rydułtowy coal mine. The methods of active rock burst prevention during the exploitation of the longwall II-E1 in seam 713/1-2 wall are discussed in detail. The purpose of combining the methods of fighting the risk of rock bursts was the necessity to reduce the risk by moving away and disintegrating spaces prone to stress accumulation, which allowed the mine to safely exploit seam 713/1-2.

Słowa kluczowe: zagrożenie sejsmiczne, aktywna profilaktyka tąpaniowa, strzelania torpedujące

Keywords: seismic hazard, active rock bursts prevention, destress rock blasting